Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Wybór biegłego rewidenta

Nr 8/2012
Data i godzina: 2012/01/24, 00:00
Kategoria: Dobre praktyki

Zarząd Apator SA informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 23 stycznia 2012 r. dokonała wyboru firmy KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. do przeglądu i badania sprawozdań finansowych na lata 2012 - 2013 (jednostkowych i skonsolidowanych). Firma KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem KIBR 3546.

 

Apator SA korzystał z usług firmy KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k w zakresie badania sprawozdań finansowych za 2011 rok.

Rada Nadzorcza Apator SA dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie z § 20 Statutu Spółki Apator SA tj. w sposób zapewniający jego niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych został przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Umowa zostanie zawarta na okres dwóch lat.

Podstawa prawna raportu: paragraf 5 ustęp 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009.131.1080).

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.