Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Wybór Członka Rady Nadzorczej Apator SA

Nr 29/2011
Data i godzina: 2011/06/21, 00:00
Kategoria: Walne Zgromadzenie

Zarząd APATOR SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator SA w dniu 20 czerwca 2011 r. dokonało wyboru Pana Eryka Karskiego na Członka Rady Nadzorczej Apator SA na obecną wspólną kadencję. Pan Eryk Karski posiada wykształcenie wyższe, ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na wydziale Finanse i Bankowość. Od 1999 r. do 2003 r. pracował w BRE Banku jako analityk inwestycyjny w Departamencie Zarządzania Aktywami. W latach 2003-2005 zajmował stanowisko Dyrektora ds. Ekonomicznych Mennicy Państwowej S.A. oraz Dyrektora Działu Płatności Elektronicznych. Był także Prokurentem Spółki. W latach 2005-2006 Dyrektor ds. Ekonomicznych Boryszew SA Oddział Elana w Toruniu, Zastępca Dyrektora Zarządzającego, Prokurent Spółki. W okresie od 2006 r. do 2008 r. zajmował się zarządzaniem spółkami parterowymi funduszu Supernova Capital SA jako Prezes Zarządu Progress Inwestycje Jedynka Bis sp. z o.o. (zakupione przedsiębiorstwo upadłej "Wrocławskiej Jedynki") oraz Prezes Zarządu Centrum Prim sp. z o.o. – spółki zależnej od Progress Inwestycje Jedynka Bis sp. z o.o. Pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Zachodni NFI SA. Od 2009 r. do lutego 2011 r. Prezes Zarządu–Dyrektor Generalny - Zakłady Lentex SA. Ponadto ukończył w 2004 r. kurs na Głównego Księgowego organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. W 2002 r. zdał egzamin CFA First Level, zaś w 1998 r. kurs dla doradców inwestycyjnych. Obecnie Pan Eryk Karski jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA oraz członkiem rad nadzorczych w spółkach Sfinks SA i Elektrobudowa SA. W latach 2001-2010 pełnił funkcję Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej wielu spółek. Pan Eryk Karski jest Członkiem Polskiego Instytutu Dyrektorów od lutego 2008 r. a także profesjonalnym Członkiem Rad Nadzorczych wpisanym na listę Polskiego Instytutu Dyrektorów. Pan Eryk Karski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Eryk Karski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. Pan Eryk Karski jest wolny od powiązań ze spółką Apator SA i jej akcjonariuszami i zgodnie z zasadami corporate governance spełnia kryteria niezależnego członka rady nadzorczej. Podstawa prawna: § 5 ustęp 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.