Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Wybór Członków Rady Nadzorczej

Nr 32/2015
Data i godzina: 2015/06/23, 00:00
Kategoria: Walne Zgromadzenie

Zarząd Apator SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator SA w dniu 22 czerwca 2015 roku ustaliło, że powołana na kolejną pięcioletnią wspólną kadencję Rada Nadzorcza Apator SA składać się będzie z 6 członków. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator SA w dniu 22 czerwca 2015 roku wybrało następujący skład Rady Nadzorczej spółki Apator SA na nową kadencję:
- Pani Danuta Guzowska,
- Pan Mariusz Lewicki,
- Pan Janusz Marzygliński,
- Pan Marcin Murawski,
- Pan Janusz Niedźwiecki,
- Pan Kazimierz Piotrowski.Charakterystyka Członków Rady Nadzorczej:

Danuta Guzowska
Pani Danuta Guzowska jest znaczącym, długoterminowym akcjonariuszem spółki Apator SA. Pani Danuta Guzowska jest Członkiem Rady Nadzorczej spółki Apator SA od 2000 roku.
Pani Danuta Guzowska posiada wykształcenie średnie techniczne. Od 1975 roku związana jest z Apatorem, gdzie przez wiele lat pracowała w biurze konstrukcyjnym, następnie w biurze sprzedaży liczników energii cieplnej, a następnie w biurze marketingu.

Pani Danuta Guzowska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pani Danuta Guzowska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Mariusz Lewicki
Pan Mariusz Lewicki posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończył studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Podyplomowe Studia Prawa Podatkowego i Podyplomowe Studia Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UMK.

Pan Mariusz Lewicki pracował jako księgowy w firmie Spomasz, następnie w latach 1991 - 1999 był związany zawodowo z przedsiębiorstwem państwowym PZAE Apator, a następnie ze spółką Apator SA, gdzie kierował Działem Księgowości. W okresie od 1994 do 2001 roku pracował jako Główny Księgowy najpierw w spółce Reuther Polska Sp. z o.o., następnie w Rotar Poland Sp. z o.o. W latach 2001 - 2007 roku pracował w spółce Apator Control Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Finansowego i pełnił funkcję Prokurenta. Od 1993 roku do lutego 2013 roku Pan Mariusz Lewicki pracował na stanowisku Głównego Księgowego w firmie ZPDZ "Nagro". Od kwietnia 2007 roku pełni funkcję doradcy finansowego w Z.P.H.U. Walter (podmiot nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Apator SA). Od listopada 2010 roku Pan Mariusz Lewicki pełnił funkcję doradcy zarządu i Dyrektora Rozwoju Biznesu w Więcborskich Zakładach Metalowych "Wizamor" Sp. z o.o. (podmiot nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Apator SA). Od listopada 2014 r. pełni funkcję doradcy finansowego oraz członka Rady Nadzorczej Zakładów Metalowych "Wizamor" Sp. z o.o. Od stycznia 2012 roku pełni funkcję doradcy finansowego w firmie "Wimplast" Sp. z o.o. (podmiot nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Apator SA).

Pan Mariusz Lewicki posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzorczych:
- od 2000 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Apator SA, jednocześnie od 2010 roku pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Apator SA,
- od 2005 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Apator Mining Sp. z o. o. (spółka wchodząca w skład grupy Apator),
- od 2007 r. jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Apator Metrix SA (spółka wchodząca w skład grupy Apator),
- od kwietnia 2014 r. wchodzi w skład Rady Nadzorczej spółki Apator Elkomtech SA (spółka wchodząca w skład grupy Apator).
Pan Mariusz Lewicki jest także Przewodniczącym Komitetu Audytu w Spółce Apator SA.
Ponadto Pan Mariusz Lewicki jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor SA (podmiot nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Apator SA) oraz wchodzi w skład Rady Nadzorczej w firmie Agromet ZEHS Lubań SA. (podmiot nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Apator SA).

Pan Mariusz Lewicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Mariusz Lewicki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Janusz Marzygliński
Pan Janusz Marzygliński posiada wykształcenie wyższe techniczne. Ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej, Podyplomowe Studium Organizacji i Zarządzania dla Kadry Kierowniczej Przedsiębiorstw oraz kurs Zarządzania i Marketingu w Chicago (USA).
Pan Janusz Marzygliński od 1971 roku związany jest z Apatorem. Pracował między innymi jako kierownik działu konstrukcyjnego, zastępca dyrektora ds. produkcji, zastępca dyrektora ds. handlu, dyrektor przedsiębiorstwa i prezes zarządu.
Pan Janusz Marzygliński posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzorczych i zarządczych:
- od 2000 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Apator SA, jednocześnie w okresie od czerwca 2003 roku do czerwca 2013 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Apator SA,
- od 2008 r. jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Apator Rector Sp. z o.o. (spółka wchodząca w skład grupy Apator),
- od 2008 r. jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Apator Powogaz SA (spółka wchodząca w skład grupy Apator).
Równocześnie z pełnieniem funkcji nadzorczych, pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Asco Co Ltd., jest współwłaścicielem firm Asco Co Ltd. oraz Sanitech sp.j. Wymienione podmioty nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Apator SA.

Pan Janusz Marzygliński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Janusz Marzygliński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.Marcin Murawski

Pan Marcin Murawski urodził się w 1973 r., jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Zarządzania o specjalizacji: Zarządzanie finansami. Pan Marcin Murawski posiada uprawnienia biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii (ACCA), polskiego biegłego rewidenta (uprawnienia KIBR) oraz Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA).
Doświadczenia zawodowe:
- czerwiec 2015 r. - do chwili obecnej: Członek Rady Nadzorczej SECO/WARWICK SA,
- czerwiec 2013 r. – do chwili obecnej: Członek Rady Nadzorczej Apator SA,
- marzec 2013 r. – do chwili obecnej: Członek Rady Nadzorczej GTC SA,
- grudzień 2012 r. – do chwili obecnej: Członek Rady Nadzorczej CCC SA,
- listopad 2005 r. – do listopad 2012: Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego i Inspekcji w grupie WARTA (ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie, fundusz emerytalny) oraz sekretarz Komitetów Audytu w TUIR WARTA SA oraz TUNŻ WARTA SA,
- w latach 1997- 2005 praca w PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o. na stanowiskach:
- lata 2002 - 2005: Menedżer w Departamencie Audytu – Departament Usług Finansowych,
- lata 1999 – 2001: Starszy Asystent w Departamencie Audytu,
- lata 1997 – 1998: Asystent w Departamencie Audytu.
- luty 1997 – lipiec 1997: Kontroler Finansowy w TCH Components sp. z o. o.
Pan Marcin Murawski jest wolny od powiązań ze spółką i jej akcjonariuszami i zgodnie z zasadami corporate governance spełnia kryteria niezależnego członka rady nadzorczej.

Pan Marcin Murawski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Marcin Murawski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Janusz Niedźwiecki
Pan Janusz Niedźwiecki urodził się w 1958 r., jest absolwentem Politechniki Gdańskiej:
- Wydziału Elektrycznego o specjalności: Budowa Maszyn i Urządzeń Elektrycznych - inżynier elektryk,
- Wydziału Zarządzania i Ekonomii, kierunek: Zarządzanie i Marketing, o specjalności: Ekonomia i Finanse - magister.
Ponadto Pan Janusz Niedźwiecki ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
Doświadczenie zawodowe:
- od 18 lipca 2014 - do chwili obecnej: Przewodniczący Rady Nadzorczej TROPS SA
- od 25 czerwca 2013 - do chwili obecnej: Przewodniczący Rady Nadzorczej Apator SA,
- od stycznia 2013 - do chwili obecnej: Przewodniczący Rady Nadzorczej Elektrowni Będzin SA,
- od 2005 r. - do chwili obecnej: Członek Rady Nadzorczej Apator Metrix SA (spółka wchodząca w skład grupy Apator),
- od stycznia 2014 - do czerwca 2014: Członek Rady Nadzorczej DM W INVESTMENTS SA,
- w latach 2000 – 2013 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Apator SA - Dyrektora Generalnego,
- w latach 1998 - 2000 - Członek Zarządu Apator SA - Dyrektor ds. Marketingu,
- w latach 1991 - 1998 - praca w przedsiębiorstwie państwowym PZAE Apator, a następnie w Apator SA - pion handlowy - zajmowane stanowiska: kierownik, dyrektor,
- w latach 1989 - 1991 - praca w przedsiębiorstwie państwowym PZAE Apator - pion konstrukcyjny,
- w latach 1983 - 1989 - praca na Politechnice Gdańskiej.

Pan Janusz Niedźwiecki jest jedynym właścicielem spółki Termator Sp. z o. o. (podmiot nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Apator SA). Ponadto Pan Janusz Niedźwiecki od 2010 r. jest radnym Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Pan Janusz Niedźwiecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Janusz Niedźwiecki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Kazimierz Piotrowski
Pan Kazimierz Piotrowski posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończył studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowe studia z zakresu organizacji, zarządzania i finansów. Pan Kazimierz Piotrowski jest od wielu lat związany z Apatorem i posiada bogate doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzorczych i zarządczych:
- od 2013 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Apator Metrix SA (spółka wchodząca w skład grupy Apator),
- od 2001 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej Apator Mining sp. z o.o. (spółka wchodząca w skład grupy Apator),
- w latach 2009 - 2013 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej FAP Pafal SA (spółka wchodząca w skład grupy Apator),
- w latach 2005-2008 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Apator Metrix SA (spółka wchodząca w skład grupy Apator),
- w latach 1993-2000 był Członkiem Zarządu Apator SA i pełnił funkcję Dyrektora ds. Administracyjnych (od 1993 do 1998) oraz Dyrektora ds. Finansowych (1998-2000), wcześniej pracował na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwie państwowym, którego następcą prawnym jest Apator SA.

Pan Kazimierz Piotrowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Kazimierz Piotrowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ustęp 1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.