Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Wybór członków Zarządu Apator SA

Nr 23/2013
Data i godzina: 2013/06/25, 00:00
Kategoria: Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Apator SA w dniu 25 czerwca 2013 roku powołała Zarząd spółki na kadencję na lata 2013 – 2015, w następującym trzyosobowym składzie:

 • Pan Andrzej Szostak – Prezes Zarządu,
 • Pan Tomasz Habryka – Członek Zarządu,
 • Pan Jerzy Kuś - Członek Zarządu.

Kadencja Zarządu jest wspólna i zakończy się z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia w 2016 r.

Charakterystyka członków Zarządu:

1) Rada Nadzorcza powierzyła panu Andrzejowi Szostakowi funkcję Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego. Pan Andrzej Szostak urodził się w 1962 r., jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Wydziale Handlu Zagranicznego.

W latach 2007 - 2010 Pan Andrzej Szostak pracował jako Dyrektor w 3i plc, wiodącej europejskiej firmie private equity. W latach 1999 - 2007 pełnił funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Zarządzającego Rothschild Polska sp. z o. o. W latach 1989 - 1999 był Prezesem Zarządu i Partnerem Zarządzającym Access sp. z o. o. Pan Andrzej Szostak współpracował w przeszłości z Apator SA, najpierw jako główny doradca finansowy przy Pierwszej Ofercie Publicznej Spółki w 1996 roku, następnie jako Członek Rady Nadzorczej Apator SA w latach 1997 - 1999. Utrzymywał również stałe kontakty ze spółką w ramach realizacji wspólnych projektów. Pan Andrzej Szostak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Andrzej Szostak nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

2) Rada Nadzorcza powierzyła panu Tomaszowi Habryce funkcję Członka Zarządu – Dyrektora ds. Operacyjnych Pan Tomasz Habryka urodził się w 1972 r. Posiada wykształcenie wyższe techniczne i ekonomiczne. Ukończył studia na Politechnice Śląskiej w Katowicach w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi, kierunek: Zarządzanie i Marketing.

Pan Tomasz Habryka jest również absolwentem studiów podyplomowych:

 • menedżerskich opartych na strukturze WE MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
 • zarządzania personelem - studium Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Doświadczenie zawodowe:

 • w latach 2010 – 2013 Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny Pafal SA (spółka wchodząca w skład grupy Apator)
 • od 2008 r. - Prezes Zarządu Apator GmbH (spółka wchodząca w skład grupy Apator),
 • od 2008 r. - Członek Rady Nadzorczej Apator Control Sp. z o. o. (spółka wchodząca w skład grupy Apator)
 • od 2007 r. - Członek Zarządu Apator SA,
 • w latach 2000 - 2007 - Prezes Zarządu w spółce Efen Polska Sp. z o. o. w Siemianowicach Śląskich,
 • w latach 1994 - 2000 - pracował w spółce EL-TEAM w Katowicach zajmując stanowiska:
 • vice prezesa zarządu (lata: 1999 - 2000),
 • kierownika sprzedaży (w 1998 r.),
 • specjalisty ds. celnych i sprzedaży (lata: 1995 - 1998),
 • specjalisty ds. celnych (lata: 1994 - 1995),
 • w latach 1992 - 1997 - właściciel firmy CREDO Tomasz Habryka.

Pan Tomasz Habryka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Tomasz Habryka nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

3) Rada Nadzorcza powierzyła Panu Jerzemu Kusiowi funkcję Członka Zarządu – Dyrektora ds. Aparatury i Systemów Pomiarowych.

Pan Jerzy Kuś urodził się w 1970 roku. Posiada wykształcenie wyższe techniczne i ekonomiczne. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie w 1995 r. i uzyskał tytuł magistra inżyniera elektrotechniki, a w latach 1995 -1998 studiował na Wydziale Zarządzania uzyskując tytuł magistra inżyniera zarządzania i marketingu. W 2011 roku Pan Jerzy Kuś ukończył Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu uzyskując tytuł magistra zarządzania przedsiębiorstwem (Executive MBA Programme). Program realizowany był we współpracy z Universiteit Hasselt, University of Limerick, Euromed Marseille Ecole de Management

Doświadczenie zawodowe:

 • od 2009 r. - Członek Zarządu Apator SA
 • od 2012 r. - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Apator Metrix SA,
 • od 2008 r. do 2011 r. - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Apator Rector Sp. z o.o. w Zielonej Górze (spółka wchodząca w skład Grupy Apator),
 • w latach 2004 - 2009 - Członek Zarządu - Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży w FAP Pafal SA w Świdnicy,
 • w 2004 r. - Członek Zarządu i Prezes Zarządu w Systemy Pomiarowe PAFAL Sp. z o. o. w Świdnicy,
 • w latach 1998 - 2004 w spółce Apator SA w Toruniu:
 • kierownik produktu,
 • kierownik biura sprzedaży,
 • kierownik biura sprzedaży krajowej
 • kierownik biura sprzedaży liczników,
 • w latach 1996 - 1998 - przedstawiciel handlowy w Apator SA, Przedstawicielstwo w Krakowie,
 • w 1996 r. - inżynier ds. serwisowych w Tusnovics Holding Ltd. w Krakowie.

Pan Jerzy Kuś nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jerzy Kuś nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ustęp 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.