Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Wybór najkorzystniejszej oferty na dostawy gazomierzy do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o.

Nr 36/2018
Data i godzina: 2018/06/22, 08:48
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator S.A. informuje, że w dniu 22 czerwca 2018 roku otrzymał informację o wyborze oferty spółki zależnej Apator Metrix S.A. jako najkorzystniejszej w sześciu zadaniach będących częścią przetargu na dostawę gazomierzy miechowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. 
Wartość oferty wynosi 26,8 mln zł, a realizacja dostaw nastąpi w terminie 19 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Warunki przetargu przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówienia maksymalnie o 40%. W związku z powyższym, potencjalna maksymalna wartość kontraktu wynosi 37,5 mln zł.

Uczestnicy postępowania przetargowego mają prawo do złożenia odwołania od wyników przetargu. Zawarcie umowy przewidziane jest po zakończeniu ewentualnych postępowań odwoławczych, o czym Zarząd Apator SA poinformuje osobnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.