Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Wybór najkorzystniejszej oferty na dostawy gazomierzy do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o.

Nr 9/2024
Data i godzina: 2024/03/04, 18:01
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator S.A. informuje, że w dniu 4 marca 2024 roku otrzymał informację o wyborze oferty spółki zależnej Apator Metrix S.A. jako najkorzystniejszej, w dziewięciu zadaniach, będących częścią przetargu na dostawę gazomierzy miechowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Wartość oferty wynosi 54,5 mln zł, a realizacja dostaw nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Warunki przetargu przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia maksymalnie o 20%.

W związku z tym, że postępowanie toczyło się w trybie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający zastrzegł brak możliwości wnoszenia protestu i odwołania. Mając na uwadze powyższe, umowy do poszczególnych zadań zostaną zawarte w terminie do 30 dni od publikacji niniejszego raportu.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.