Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Wybór najkorzystniejszej oferty na dostawy liczników do PGE Dystrybucja SA

Nr 55/2015
Data i godzina: 2015/12/17, 00:00
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 17 grudnia 2015 r. spółka Apator SA otrzymała zawiadomienie o wygraniu nieograniczonego przetargu zorganizowanego przez PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź-Miasto na dostawy statycznych 1-fazowych i 3-fazowych liczników energii elektrycznej.

Wartość projektu wynosi 31,7 mln zł netto, a realizacja dostaw przewidziana jest do grudnia 2016 roku. Warunki przetargu przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówienia o kwotę 39,8 mln zł netto z realizacją dostaw w 2017 roku. W związku z powyższym łączna maksymalna wartość projektu wynosi 71,5 mln zł.

Uczestnicy postępowania przetargowego mają prawo do złożenia odwołania od wyników tego przetargu w terminie 10 dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy przewidziane jest po zakończeniu ewentualnych postępowań odwoławczych.

Podstawa prawna: art. 56 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U z 2005 r., Nr 184, poz. 1539 z późń zm.).

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.