Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Wybór najkorzystniejszej oferty na dostawy liczników do Tauron Dystrybucja SA

Nr 25/2017
Data i godzina: 2017/06/28, 09:58
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator S.A. informuje, że w dniu 28.06.2017 roku powziął informację o wyborze oferty Apator S.A. jako najkorzystniejszej w przetargu na dostawy statycznych 1-fazowych i 3-fazowych liczników energii elektrycznej ogłoszonym przez Tauron Dystrybucja S.A. Wartość oferty wynosi 18,1 mln zł, a realizacja dostaw nastąpi w 2018 roku.
Warunki przetargu przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówienia maksymalnie o kwotę 5,4 mln zł netto z realizacją dostaw w 2019 roku. W związku z powyższym, potencjalna maksymalna wartość kontraktu wynosi 23,5 mln zł.
Uczestnicy postępowania przetargowego mają prawo do złożenia odwołania od wyników tego przetargu. Zawarcie umowy przewidziane jest po zakończeniu ewentualnych postępowań odwoławczych.

Jednocześnie w nawiązaniu do raportu nr 16/2017 z dnia 23 maja 2017 r. Zarząd Apator S.A. informuje, że zakończyła się procedura odwoławcza do poprzedniego przetargu ogłoszonego przez Tauron Dystrybucja S.A., w wyniku której wybór oferty Apator S.A. jako najkorzystniejszej został utrzymany w mocy. O ostatecznym zawarciu umowy Zarząd poinformuje osobnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.