Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu Enea Operator sp. z o.o.

Nr 8/2022
Data i godzina: 2022/01/26, 12:01
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd informuje, że oferta spółki Apator SA została wybrana jako najkorzystniejsza w jednym z zadań przetargu na dostawę statycznych liczników energii elektrycznej z modułem komunikacyjnym GSM, ogłoszonym przez Enea Operator sp. z o.o. 

Wartość oferty podstawowej wynosi 23 mln zł, a warunki przetargu przewidują prawo opcji polegające na możliwości podwojenia zamówienia. W związku z powyższym całkowita wartość oferty może wynieść 46 mln zł. Realizacja dostaw nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  

O zawarciu umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.