Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawy liczników energii elektrycznej przez PGE Dystrybucja S.A.

Nr 19/2024
Data i godzina: 2024/06/17, 16:20
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA informuje, że oferta Spółki została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na dostawę liczników zdalnego odczytu 1 i 3-fazowych dla odbiorców końcowych przyłączonych do sieci niskiego napięcia w zakresie Części nr 2 (przetarg składał się z trzech Części).

Wartość oferty w ramach zamówienia podstawowego wynosi 92,7 mln zł. Warunki przetargu przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówienia o 34,2 mln zł.  W związku z powyższym całkowita wartość oferty może wynieść 126,9 mln zł.

Realizacja dostaw nastąpi w terminie 21 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

Uczestnicy postępowania przetargowego mają prawo do złożenia odwołania od wyniku przetargu. Zawarcie umowy przewidziane jest po zakończeniu ewentualnych postępowań odwoławczych.

O zawarciu umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.