Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Wybór oferty Apator GmbH w przetargu na dostawę liczników energii elektrycznej na rynek niemiecki

Nr 70/2018
Data i godzina: 2018/11/22, 17:07
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, iż w dniu 22 listopada 2018 roku otrzymał informację o wynikach przetargu na dostawę 3-fazowych liczników energii elektrycznej na rynek niemiecki ogłoszonym przez grupę zakupową w składzie RheinEnergie Koln AG, Westfalen Weser Netz GmbH, EWE Netz GmbH, Wesernetz Bremen, w którym udział brała spółka zależna od Emitenta – Apator GmbH z siedzibą w Niemczech.

Wartość przyznanych Apator GmbH zamówień wynosi ok. 2,2  mln EUR (tj. ok. 9,5 mln zł według średniego kursu NBP z dnia 21 listopada 2018 roku). Dostawy będą realizowane w 2019 roku.

Warunki przetargu przewidują prawo opcji w zakresie dostaw w latach 2020 - 2021 o łącznej wartości 7,4 mln EUR (ok. 31,8 mln zł).

W związku z powyższym, potencjalna maksymalna wartość kontraktu wynosi 9,6 mln EUR (ok. 41,3 mln zł).

Emitent zwraca jednakże uwagę, że zgodnie z warunkami przetargu Zamawiający nie gwarantuje zamówień na poziomie przydzielonego wolumenu.

Uczestnicy postępowania przetargowego mają prawo do złożenia odwołania od wyników przetargu w terminie 10 dni. Zawarcie umowy przewidziane jest po zakończeniu ewentualnych postępowań odwoławczych, o czym Zarząd Apator SA poinformuje osobnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: 

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.