Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Wybór oferty Apator S.A. w postępowaniu Energa Operator S.A.

Nr 53/2022
Data i godzina: 2022/10/28, 13:10
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd informuje, że oferta Apator S.A. została wybrana jako najkorzystniejsza w Części nr 1 w postępowaniu ogłoszonym przez Energa Operator S.A.  na dostawę liczników energii elektrycznej z komunikacją PLC PRIME wraz z modemami komunikacji zastępczej.

Warunki przetargu przewidywały, iż jednemu wykonawcy będzie mogło być udzielone zamówienie tylko na jedną część przetargu.

Wartość oferty dla Apator S.A. w ramach zamówienia podstawowego wynosi 63,3 mln zł. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji, w związku z powyższym wartość oferty może wzrosnąć do kwoty ok. 76 mln zł.

Realizacja dostaw nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  Uczestnicy postępowania przetargowego mają prawo do złożenia odwołania od wyników przetargu, zgodnie z regulaminem Energa Operator SA. Zawarcie umowy przewidziane jest po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań.

O zawarciu przedmiotowej umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 – Rozporządzenie MAR

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.