Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Wybór oferty Apator S.A. w postępowaniu PGE Dystrybucja S.A.

Nr 48/2022
Data i godzina: 2022/09/20, 17:46
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd informuje, że oferta Apator S.A. została wybrana jako najkorzystniejsza dla Części nr 1 i Części nr 2 w postępowaniu ogłoszonym przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź w zakresie „Dostaw urządzeń układów pomiarowych energii elektrycznej - liczniki statyczne przedpłatowe" w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z ustawą PZP.

Apator S.A. dostarczy liczniki energii elektrycznej  umożliwiające pomiar energii w trybie przedpłatowym lub w trybie kredytowym, dodatkowo wyposażone w moduł komunikacyjny w technologii LTE 450 pozwalający na zdalny odczyt licznika.

Wartość oferty w zakresie obu Części wynosi 19 mln zł, z czego wartość oferty podstawowej wynosi 12 mln zł a opcja 7 mln zł.

Realizacja dostaw w zakresie zamówienia podstawowego nastąpi w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  

O zawarciu przedmiotowej umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 – Rozporządzenie MAR

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.