Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Wybór oferty Konsorcjum GRIFFIN GROUP S.A. ENERGY Sp. k. i Apator S.A. w przetargu TAURON Dystrybucja S.A.

Nr 23/2022
Data i godzina: 2022/04/22, 17:15
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator S.A. informuje, że oferta Konsorcjum firm: GRIFFIN GROUP S.A. ENERGY Sp. k. (lider) z siedzibą w Warszawie oraz Apator S.A. (członek) z siedzibą w Toruniu została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu na „Dostawę statycznych liczników zdalnego odczytu z modułem komunikacyjnym PLC w standardzie „OSGP” wraz z usługą instalacji, magazynowania oraz pracami cleanup na obszarze Smart City Wrocław w TAURON Dystrybucja S.A Oddział we Wrocławiu”.

Statyczne liczniki zdalnego odczytu (LZO) będą dostarczane przez dwóch producentów w równych proporcjach.

Wartość oferty Konsorcjum wynosi 189,8 mln zł (bez prawa opcji), w tym wynagrodzenie dla Apator S.A. za zrealizowanie dostaw 1-fazowych i 3-fazowych liczników działających w technologii PLC jest szacowane na 18-20% wartości oferty Konsorcjum.

Warunki przetargu przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówienia, co dodatkowo może zwiększyć wartość wynagrodzenia dla Apator S.A. o szacowaną wartość na poziomie 16-18% w stosunku do wartości wynagrodzenia zamówienia podstawowego dla Apator S.A.

Realizacja przedmiotu postępowania przetargowego planowana jest w terminie do maja 2025 r.

O podjęciu decyzji o zawarciu umowy lub odstąpieniu od jej zawarcia, Apator S.A. poinformuje w odrębnym komunikacie.

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 – Rozporządzenie MAR 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.