Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok 2023

Nr 26/2023
Data i godzina: 2023/11/22, 16:28
Kategoria: Dywidenda

Zarząd Apator SA informuje, że podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2023 rok w wysokości 0,20 zł brutto na jedną akcję.

Do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2023 uprawnionych jest 32 647 073 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.

Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidzianej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2023 uzyskują akcjonariusze posiadający akcje spółki Apator SA w dniu 15 grudnia 2023 roku. Wypłata zaliczki nastąpi w dniu 21 grudnia 2023 roku.

Zarząd Apator SA stwierdza, że spółka Apator SA posiada wystarczające środki na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2023, a wypłata zaliczki jest zgodna z art. 349 §2 Kodeksu spółek handlowych.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.