Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarcie aneksu do umowy na dostawy gazomierzy

Nr 64/2020
Data i godzina: 2020/11/27, 16:01
Kategoria: Zawarte umowy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2016 Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 27 listopada 2020 roku spółka zależna Apator Metrix SA zawarła z Flonidan A/S (Dania) aneks do umowy ramowej na dostawy inteligentnych gazomierzy na rynek niderlandzki (dawniej holdenderski), przedłużający okres dostaw na lata 2021-2024.

Aneks nie zawiera zobowiązań w zakresie ilości zamawianych gazomierzy a dostawy realizowane będą na podstawie bieżących zamówień.

Zarząd Apator Metrix SA szacuje, że łączna wartość dostaw w okresie obowiązywania aneksu może wynieść od 4,9 mln EUR do 8,3 mln EUR netto tj. od 22 mln zł do 37,2 mln zł netto (według średniego kursu NBP z dnia 27.11.2020 r. wynoszącego dla 1EUR = 4,4843 zł).

Warunki aneksu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 – Rozporządzenie MAR

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.