Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej pomiędzy ING Bank Śląski SA a spółkami Grupy Apator

Nr 45/2022
Data i godzina: 2022/06/30, 16:54
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 r. zawarty został aneks do Umowy Wieloproduktowej z 22 czerwca 2016 r. pomiędzy ING Bank Śląski SA a następującymi spółkami Grupy Apator: Apator SA, Apator Powogaz SA, Apator Metrix SA, FAP Pafal SA, Apator Rector Sp. z o.o., Apator Telemetria Sp. z o.o. (zwanych dalej jako „Spółki”).

Na mocy podpisanego aneksu nastąpiło wydłużenie okresu kredytowania na kolejne 3 lata oraz zwiększenie odnawialnego limitu kredytu przeznaczonego na bieżące finansowanie Spółek z kwoty 180 mln zł do 250 mln zł.

Limit kredytowy może zostać wykorzystany w formie kredytów obrotowych, gwarancji bankowych, akredytyw oraz wykupu przez Bank wierzytelności.

Oprocentowanie limitu oparte jest o stawkę WIBOR/EURIBOR 1M powiększoną o marżę banku.

W związku z zawarciem aneksu zmianie uległy zabezpieczenia Umowy, którymi obecnie są:

  • zastawy rejestrowe na zapasach Spółek o łącznej wartości 148,8 mln zł,
  • zastawy rejestrowe na środkach trwałych Spółek o łącznej wartości netto 31,1 mln zł,
  • hipoteka na nieruchomości Apator SA do wartości  40 mln zł,
  • cesja praw z polisy ubezpieczeniowej powyższych zabezpieczeń,
  • weksle „in blanco” wraz z deklaracjami wekslowymi wystawione przez kredytobiorców.

Zobowiązania wynikające z przyznanego limitu obciążają Spółki solidarnie, maksymalnie do kwoty 250 mln zł.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.