Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego nabycia udziałów w Spółce z branży OZE

Nr 44/2021
Data i godzina: 2021/11/17, 09:41
Kategoria: Nabycie/zbycie aktywów

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 17 listopada 2021 r. Emitent zawarł list intencyjny dotyczący nabycia 100% udziałów w spółce Zakład Energoelektroniki TWERD sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

ZE TWERD sp. z o.o. jest producentem urządzeń energoelektronicznych, w szczególności inwerterów przeznaczonych do instalacji fotowoltaicznych oraz ładowarek i stacji szybkiego ładowania do samochodów elektrycznych.

Na podstawie listu intencyjnego Strony podejmą prace nad projektem umowy nabycia udziałów oraz umowy inwestycyjnej. List intencyjny nie stanowi zobowiązania Stron do zawarcia ww. umów.

Celem potencjalnej akwizycji jest przygotowanie, zgodnie ze strategią Grupy Apator, kompleksowej oferty dla dynamicznie rosnącej branży PV oraz dalszy rozwój rozwiązań wspierających m.in. infrastrukturę dla elektromobilności.

Potencjalna wartość transakcji to kilkanaście milionów złotych.

O rozstrzygnięciu prowadzonych negocjacji Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.