Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego zbycia nieruchomości

Nr 12/2020
Data i godzina: 2020/01/21, 17:24
Kategoria: Nabycie/zbycie aktywów

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 60/2019 z dnia 22.11.2019 roku Zarząd Apator S.A („Emitent”),  informuje, że w dniu 21 stycznia 2020 roku spółka zależna – Apator Powogaz SA („Spółka”)  zawarła z podmiotem z branży deweloperskiej list intencyjny dotyczący zbycia nieruchomości Apator Powogaz SA w centrum Poznania przy ulicy K. Janickiego 23/25.

Zgodnie z treścią zawartego listu intencyjnego Spółka udzieliła kontrahentowi wyłączności negocjacyjnej do dnia 10 marca 2020 roku oraz wyraziła zgodę na przeprowadzenie due diligence nieruchomości. Jednocześnie Strony ustaliły cenę nabycia na kwotę 61 mln zł przy założeniu, że badanie DD nie wykaże istotnych ryzyk prawnych i technicznych dotyczących nieruchomości.

W przypadku dojścia przedmiotowej transakcji do skutku, co może nastąpić do końca I kwartału 2020 r., Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Emitent wskazuje, że równocześnie finalizowane są rozmowy dotyczące najmu obiektu, do którego docelowo będzie relokowana działalność produkcyjna spółki Apator Powogaz SA.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.