Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarcie przez Apator GmbH umowy na dostawę liczników energii elektrycznej na rynek niemiecki

Nr 10/2019
Data i godzina: 2019/02/27, 13:38
Kategoria: Zawarte umowy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 70/2018 Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 27 lutego 2019 roku spółka zależna – Apator GmbH z siedzibą w Niemczech zawarła umowę na dostawę liczników energii elektrycznej z EWE Netz GmbH reprezentującą grupę zakupową w składzie: RheinEnergie Koln AG, Westfalen Weser Netz GmbH, EWE Netz GmbH, Wesernetz Bremen.

Wartość umowy wynosi ok. 2,2  mln EUR (tj. ok. 9,5 mln zł według średniego kursu NBP z dnia 27 lutego 2019 roku). Dostawy będą realizowane w 2019 roku.

Warunki umowy przewidują prawo opcji w zakresie dostaw w latach 2020-2021 o łącznej wartości 7,4 mln EUR (ok. 31,9 mln zł).

W związku z powyższym potencjalna maksymalna wartość umowy wynosi 9,6 mln EUR (ok. 41,4 mln zł).

Emitent zwraca jednakże uwagę, że zgodnie z warunkami przetargu w wyniku którego została zawarta umowa, Zamawiający nie gwarantuje zamówień na poziomie przydzielonego wolumenu.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.