Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarcie ugody z Tauron Dystrybucja S.A.

Nr 29/2018
Data i godzina: 2018/06/05, 11:48
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 5 czerwca 2018 roku doszło do zawarcia ugody pomiędzy Tauron Dystrybucja S.A. a Konsorcjum z udziałem spółki zależnej – Apator Rector sp. z o.o., którego liderem jest Comarch S.A.

Zgodnie z zawartą ugodą Tauron Dystrybucja S.A. obniżył żądanie zapłaty kar umownych z tytułu zwłoki w realizacji umowy na wykonanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Majątkiem Sieciowym z kwoty 30,2 mln zł do kwoty 11,1 mln zł, zrzekając się dalszego dochodzenia naliczonych kar umownych.

Kary zostaną uregulowane przez Apator Rector sp. z o.o., przy czym zgodnie z postanowieniami zawartej ugody, będą podlegały rozliczeniu poprzez potrącenia umowne z wierzytelnościami o zapłatę wynagrodzenia za dodatkowe prace zidentyfikowane przez Tauron Dystrybucja S.A. o łącznej wartości ok. 24 mln zł, których realizacja nastąpi w latach 2018-2022.

 

O otrzymaniu wezwania do zapłaty kary umownej Emitent informował raportem bieżącym nr 38/2017 z dnia 24 października 2017 roku.

Strony podjęły działania mające na celu zatwierdzenie w/w ugody przez właściwy sąd.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.