Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarcie umów kredytowych przez Apator Rector Sp. z o.o.

Nr 24/2015
Data i godzina: 2015/05/29, 00:00
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA informuje, że spółka zależna Apator Rector Sp. z o.o. zawarła w dniu 27 maja 2015 r. z Millennium Bank SA:

  • umowę o kredyt rewolwingowy na kwotę 17 mln zł,
  • umowę o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 3 mln zł.

 Łączna wartość kredytów wynosi 20 mln zł, a ich zabezpieczeniem jest:

  • poręczenie udzielone przez Apator SA do kwoty 10 mln zł,
  • cesja należności z realizowanych kontraktów długoterminowych.

Środki z kredytów przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności, w związku z :

  • specyfiką realizowanych kontraktów długoterminowych (rozpiętość czasowa między ponoszeniem kosztów a wpływami ze sprzedaży),
  • opóźnieniami w ich realizacji.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1382).

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.