Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarcie umów wykonawczych w ramach Konsorcjum na kwotę ok. 60 mln zł, z opcją zwiększenia do ok. 66 mln zł

Nr 4/2023
Data i godzina: 2023/02/03, 12:41
Kategoria: Zawarte umowy

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 23/2022 oraz 38/2022 Zarząd Apator SA informuje o zawarciu dwóch umów wykonawczych dotyczących postępowania na „Dostawę statycznych liczników zdalnego odczytu z modułem komunikacyjnym PLC w standardzie „OSGP” wraz z usługą instalacji, magazynowania oraz pracami cleanup na obszarze Smart City Wrocław w TAURON Dystrybucja SA Oddział we Wrocławiu”, tj.:

  • Umowy wykonawczej pomiędzy GRIFFIN GROUP SA ENERGY Sp. k. a Apator SA na dostawy statycznych 1 i 3-fazowych liczników zdalnego odczytu z modułem komunikacyjnym PLC w standardzie „OSGP”;
  • Umowy wykonawczej pomiędzy Konsorcjum w składzie FAP Pafal S.A. (spółka z Grupy Apator) oraz „Energo-Moc” Wzorcownia Sp. z o.o., a GRIFFIN GROUP SA ENERGY Sp. k. na usługę instalacji oraz magazynowania liczników energii elektrycznej będących przedmiotem ww. postępowania.

Całkowita wartości kontraktu dla spółek Grupy Apator wyniesie ok. 60 mln zł, z możliwością zwiększenia do ok. 66 mln zł w przypadku skorzystania przez TD z prawa opcji.

Umowy wykonawcze będą realizowane od 1 kwartału 2023 r. do 3. kwartału 2025 r. Zgodnie z postanowieniami zawartych umów wykonawczych, Strony mają prawo naliczać kary umowne na warunkach rynkowych.

Podstawa prawna:

Art 17 ust 1 MAR - informacje poufne

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.