Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarcie umów z PGE Dystrybucja SA

Nr 17/2018
Data i godzina: 2018/04/19, 14:20
Kategoria: Zawarte umowy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2018 Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 19 kwietnia 2018 r. zawarte zostały umowy z sześcioma (z siedmiu) oddziałami PGE Dystrybucja SA. Przedmiotem podpisanych umów jest dostawa 1-fazowych i 3-fazowych liczników energii elektrycznej o wartości 21,5 mln zł.

Po podpisaniu ostatniej z umów objętych wygranym przetargiem łączna wartość dostaw w 2018 r. wyniesie 24,8 mln zł.

Warunki oferty przewidują również prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówienia o kwotę 32,5 mln zł netto z realizacją dostaw w 2019 roku. W związku z powyższym łączna maksymalna wartość kontraktu wynosi 57,3 mln zł. O skorzystaniu przez PGE z prawa opcji Zarząd poinformuje osobnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.