Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarcie umów z Tauron Dystrybucja SA

Nr 5/2019
Data i godzina: 2019/01/18, 11:02
Kategoria: Zawarte umowy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 73/2018, dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty o łącznej wartości (z prawem opcji) 39,5 mln zł netto w ramach przetargu ogłoszonego przez Tauron Dystrybucja SA („Zamawiający”), Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 18 stycznia 2019 r. zawarł dwie umowy z Zamawiającym. Przedmiotem umów jest dostawa statycznych bezpośrednich 3-fazowych liczników energii elektrycznej o łącznej wartości 30,4 mln zł netto. Dostawy realizowane będą do grudnia 2019 r.

Umowy przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówień o łączną kwotę 9,1 mln zł netto z realizacją dostaw w 2019 roku.

W związku z powyższym łączna maksymalna wartość umów wynosi 39,5 mln zł netto.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.