Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarcie umowy na rozwój systemu ZMS w Tauron Dystrybucja SA

Nr 1/2021
Data i godzina: 2021/01/04, 18:07
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA informuje, że spółka zależna Apator Rector Sp. z o.o. zawarła umowę z Tauron Dystrybucja SA ("TD") o wartości ok. 26,3 mln zł.

Umowa dotyczy świadczenia w latach 2021-2024 usług serwisu, wsparcia i rozwoju systemu informatycznego do Zarządzania Majątkiem Sieciowym (ZMS) wdrożonego w TD.

Zgodnie z postanowieniami umowy, TD ma prawo naliczać kary umowne, w szczególności z tytułu:

  • opóźnień w realizacji usług serwisowych, usług wsparcia, rozwoju, lub świadczeń gwarancyjnych,
  • opóźnień dotyczących usuwania awarii lub wad.

Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 20% łącznej kwoty wynagrodzenia Apator Rector sp. z o. o., jednakże TD może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji.

Podstawa prawna:

art 17 ust. 1 MAR

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.