Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarcie umowy przez Apator SA na dostawy liczników energii elektrycznej

Nr 31/2011
Data i godzina: 2011/06/29, 00:00
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 29 czerwca 2011 r. do spółki Apator SA w Toruniu wpłynęła zawarta korespondencyjnie umowa z firmą Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku na dostawę jedno- i trójfazowych przedpłatowych liczników energii elektrycznej o łącznej wartości netto 6,7 mln zł netto. Realizacja dostaw przewidziana jest na okres najbliższych 12 miesięcy. W okresie ostatnich 12 miesięcy spółki Grupy Apator podpisały dwie umowy (wliczając powyższą) z Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku na łączną kwotę 35,4 mln zł. Umową o najwyższej wartości w tym okresie, była umowa zawarta w dniu 6 lipca 2010 r. przez Apator Rector sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze na kwotę 28,7 mln zł netto. Została ona opisana w raporcie bieżącym nr 35/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.