Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarcie umowy przyrzeczonej nabycia nieruchomości

Nr 15/2022
Data i godzina: 2022/03/09, 14:09
Kategoria: Zawarte umowy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 58/2020, Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 9 marca 2022 r. spółka Apator Powogaz SA  zawarła umowę przyrzeczoną nabycia nieruchomości wraz z nowo wybudowanym zakładem produkcyjnym w miejscowości Jaryszki (gmina Kórnik, powiat poznański), do którego nastąpi relokacja działalności spółki. 

Ostateczna łączna wartość Umowy wynosi 52,3 mln zł netto, w tym: 

  • 6,4 mln zł netto jako cena za nabywane nieruchomości gruntowe, 
  • 45,9 mln zł netto tytułem wynagrodzenia za zaprojektowanie, wybudowanie i przeniesienie własności hali produkcyjnej wraz z częścią biurową, a także za przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do projektu. 

Wydanie nieruchomości w posiadanie Apator Powogaz SA nastąpi najpóźniej w dniu 16 marca 2022 r. 

Umowa zawiera zapisy dotyczące: 

  • kary umownej zastrzeżonej na rzecz Apator Powogaz w przypadku opóźnienia w wydaniu nieruchomości, 
  • rękojmi i gwarancji dotyczących zakładu produkcyjnego. 

Wymienione powyżej zapisy oraz pozostałe zawarte w Umowie, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w umowach tego typu. 

Relokacja Apator Powogaz (zakład produkcyjny oraz część biurowo-socjalna) jest kluczowym czynnikiem wpływającym na rozwój i przyszłe wyniki segmentu Woda i Ciepło. Przeniesienie działalności wytwórczej spółki do nowoczesnej fabryki pozwoli na dalszą automatyzację procesów produkcyjnych, wdrożenie najwyższych standardów jakości wyrobów oraz znaczące zwiększenie efektywności i mocy wytwórczych. Skala produkcji największej grupy asortymentowej spółki – wodomierzy, w perspektywie 2025 r. osiągnie poziom 4 mln szt. rocznie, co oznacza wzrost o ok. 40% w porównaniu do roku 2021. Zdecydowanie wzrosną także wolumeny w pozostałych grupach asortymentowych. 


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 – Rozporządzenie MAR 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.