Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarcie umowy ramowej na dostawę gazomierzy na rynek Wielkiej Brytanii

Nr 45/2020
Data i godzina: 2020/08/04, 18:49
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA informuje, że spółka zależna Apator Metrix SA oraz spółka George Wilson Industries Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii (zależna od Apator Metrix SA) zawarły z Flonidan A/S z siedzibą w Danii („Zamawiający”) w dniu 4 sierpnia 2020 r. ramową umowę na dostawy gazomierzy na rynek Wielkiej Brytanii w latach 2020-2025. Szacowana łączna wartość umowy wynosi ok. 52,1 mln EUR (tj. ok. 230,3 mln zł wg średniego kursu NBP z dnia 3 sierpnia 2020 r., 1 EUR= 4,4168 zł).

Powyższa umowa zawarta została w celu doprecyzowania warunków współpracy z Zamawiającym w zakresie dostaw gazomierzy na rynek brytyjski, które były realizowane od 2016 roku na podstawie bieżących zamówień. Zamawiający - firma Flonidan A/S jest wieloletnim partnerem Apator Metrix SA, z którym, w ramach odrębnych umów, dostarcza gazomierze inteligentne na rynki Niderlandów, Belgii i Luksemburga, o czym Zarząd również informował we wcześniejszych raportach bieżących (nr 7/2016, nr 2/2012).

Umowa przewiduje, że dostawy gazomierzy kontynuowane będą w kolejnych latach na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego wg jego potrzeb. Umowa nie określa minimalnego poziomu zamówień, do których zobowiązany jest Zamawiający, jednakże w ramach umowy Apator Metrix SA oraz George Wilson Industries Ltd. zobowiązały się do utrzymywania mocy produkcyjnych pozwalających na dostawę minimum 30.000 sztuk gazomierzy miesięcznie, o wartości ok. 0,9 mln EUR.

Pozostałe uregulowania umowy w zakresie dostaw, kar umownych, wzajemnych odpowiedzialności oraz zobowiązań nie odbiegają od warunków rynkowych, powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.