Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarcie umowy ramowej przez spółkę zależną Apator Powogaz SA

Nr 47/2016
Data i godzina: 2016/12/28, 10:11
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 28 grudnia 2016 r. spółka zależna Apator Powogaz SA zawarła ze spółką stowarzyszoną ZAO Teplovodomer z siedzibą w Mytiszczi (Rosja) ramową umowę o współpracy na 2017 rok.

Wartość umowy ramowej wynosi 8 mln euro netto, tj. 35,2 mln zł (wg średniego kursu NBP z dnia 27 grudnia 2016 r. 1 EUR = 4,4022 PLN). Przedmiotem umowy jest dostawa wodomierzy, ciepłomierzy i podzielników kosztów do spółki ZAO Teplovodomer.

Dostawy będą realizowane na podstawie bieżących zamówień, przy czym suma wartości zamówień może być niższa od wartości całej umowy.

Podstawa prawna: art 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenia MAR).

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.