Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w Newind sp. z o. o. przez Apator Rector Sp. z o. o.

Nr 21/2013
Data i godzina: 2013/05/31, 00:00
Kategoria: Nabycie/zbycie aktywów

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 31 maja 2013 r. zawarta została umowa sprzedaży udziałów spółki Newind sp. z o. o, co oznacza, że od dnia 1 czerwca 2013 roku grupa kapitałowa Apator będzie działać bez tej spółki.

Warunki sprzedaży udziałów określone zostały w raporcie bieżącym nr 13/2013 z dnia 7 maja 2013 r., o następującej treści:

"Zarząd Apator SA informuje, że spółka zależna Apator Rector sp. z o.o. złożyła ofertę sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów w spółce Newind sp. z o. o., tj. 9.000 udziałów stanowiących 60% kapitału zakładowego. W dniu 6 maja 2013 r. powyższa oferta została przyjęta przez dwie osoby fizyczne będące współwłaścicielami spółki Newind sp. z o. o. Cena sprzedaży 9.000 udziałów została ustalona w wysokości 1.728.270 zł, tj. 192,03 zł za jeden udział. Łączne wydatki na 9.000 udziałów wyniosły 1.043.700 zł, w tym:

  • 173.700 zł na nabycie 300 udziałów (579 zł za jeden udział),
  • 870.000 zł na objęcie 8.700 udziałów w drodze podwyższenia kapitału zakładowego (100 zł za jeden udział).


Decyzja o sprzedaży udziałów Newind sp. z o. o. została podjęta po dokonaniu oceny dwuletniego okresu działalności tej spółki w strukturze grupy Apator, w wyniku której stwierdzono, że:

  • nabycie udziałów w Newind Sp. z o.o. nie przyniosło oczekiwanych efektów synergii dla grupy Apator,
  • Newind Sp. z o.o. nie zrealizowała postanowień umowy inwestycyjnej w zakresie poziomu rentowności oraz tempa rozwoju własnych rozwiązań informatycznych.

Umowa sprzedaży udziałów zawarta zostanie najpóźniej do dnia 31 maja 2013 roku.
Pomimo zmniejszenia składu grupy kapitałowej, Zarząd Apator SA uważa, że prognoza skonsolidowanych wyników finansowych na 2013 rok, zakładająca przychody w przedziale 700 – 730 mln zł i całkowity zysk neto w przedziale 68 – 71 mln zł, zostanie zrealizowana."

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.