Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarcie Umowy Wielocelowej pomiędzy PKO BP SA a spółkami Grupy Apator

Nr 7/2023
Data i godzina: 2023/05/26, 12:44
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 26.05.2023 r., w celu optymalizacji finansowania, zawarta została Umowa Wielocelowa pomiędzy PKO BP SA a następującymi spółkami Grupy Apator: Apator SA, Apator Powogaz SA, Apator Metrix SA (zwanymi dalej jako „Spółki”).

Przedmiotem Umowy jest udzielenie limitu kredytowego wielocelowego w łącznej kwocie 80 mln zł, przeznaczonego na bieżące finansowanie działalności spółek. Limit kredytowy będzie mógł być wykorzystywany w formie kredytów odnawialnych, gwarancji bankowych i akredytyw.

Termin spłaty kredytu przypada na 26.05.2025 r.

Oprocentowanie limitu kredytowego oparte jest o stawkę WIBOR/EURIBOR 1M, SOFR O/N, SONIA O/N, powiększoną o marżę banku.

Zabezpieczeniami umowy są:

  • hipoteka łączna umowna na nieruchomościach Apator Powogaz SA i Apator Metrix SA,
  • zastawy rejestrowe na środkach trwałych Apator SA i Apator Powogaz SA,
  • cesja praw z polisy ubezpieczeniowej powyższych zabezpieczeń,
  • oświadczenie o poddaniu się egzekucji, u każdej ze spółek, w trybie art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2021 poz. 1805 z póź. zm.).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.