Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarcie umowy z Energa-Operator SA

Nr 32/2012
Data i godzina: 2012/06/22, 00:00
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 22 czerwca 2012 r. spółka Apator SA w Toruniu zawarła umowę z Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku na dostawę jedno- i trójfazowych przedpłatowych liczników energii elektrycznej o łącznej wartości netto 7.854.800 zł netto. Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy.

W okresie od 22 czerwca 2011 roku spółki Grupy Apator podpisały osiem umów (wliczając powyższą) z Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku na łączną kwotę 45,8 mln zł. Umową o najwyższej wartości w tym okresie, była umowa zawarta w dniu 21 maja 2012 r. przez Apator SA na kwotę 24,9 mln zł netto. Została ona opisana w raporcie bieżącym nr 22/2012 z dnia 21 maja 2012 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.