Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarcie umowy z Energa-Operator SA

Nr 37/2021
Data i godzina: 2021/09/20, 12:39
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA („Spółka”) informuje, że w wyniku wygranego przetargu, Spółka zawarła w dniu 20 września 2021 r. z Energa - Operator SA ("EOP") umowę na dostawę 1-fazowych i 3-fazowych liczników energii elektrycznej z komunikacją PLC PRIME wraz z modemami komunikacji zastępczej.

Wartość umowy wynosi 57 mln zł netto, a dostawy będą realizowane w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy z możliwością przedłużenia o okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Zgodnie z postanowieniami umowy, EOP ma prawo naliczać kary umowne, w szczególności z tytułu opóźnień w dostawach partii urządzeń albo nieterminowego usuwania wad w okresie gwarancji. Jednak warunki umowy, w tym uregulowania w zakresie kar, zobowiązań i gwarancji nie odbiegają od standardowych warunków dotychczas stosowanych w tego typu umowach z EOP.​

Podstawa prawna: art 17. ust 1 MAR

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.