Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarcie umowy z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o. o.

Nr 28/2017
Data i godzina: 2017/07/20, 14:04
Kategoria: Zawarte umowy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2017, dotyczącego wyboru oferty spółki zależnej Apator Metrix S.A. jako najkorzystniejszej w 6 zadaniach będących częścią przetargu ogłoszonego przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. („Zamawiający”), Zarząd Apator S.A. informuje, że w dniu 20 lipca 2017 r. spółka Apator Metrix S.A. zawarła umowę z Zamawiającym.

Przedmiotem umowy jest dostawa gazomierzy miechowych o wartości 17,7 mln zł w terminie 12 miesięcy od zawarcia umowy z opcją zwiększenia zamówienia maksymalnie o 40%. W związku z powyższym łączna wartość umowy z prawem opcji wynosi 24,8 mln zł. 

Warunki umowy zawierają postanowienia dotyczące kar umownych, jednakże  Zamawiający może również dochodzić od Apator Metrix S.A. odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Podstawa prawna: art 17 ust 1 MAR.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.