Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Apator SA

Nr 28/2016
Data i godzina: 2016/07/06, 16:13
Kategoria: Walne Zgromadzenie

Zarząd Apator SA ("Emitent") informuje, że w dniu 6 lipca 2016 roku otrzymał zawiadomienie od Akcjonariusza Pana Mariusza Lewickiego o przekroczeniu progu 10% w głosach ogółem w spółce Apator SA.

Pan Mariusz Lewicki ("Zawiadamiający") poinformował, że w wyniku nabycia 22.707 akcji imiennych Apator SA w dniu 6 lipca 2016 r., posiada na dzień złożenia zawiadomienia łącznie 2.076.707 akcji Apator SA (1.187.376 akcji imiennych i 889.331 akcji na okaziciela), stanowiących 6,27% w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 5.638.835 głosów na Walnym Zgromadzeniu, dających 10,12% głosów w ogólnej liczbie głosów.

Przed dokonaniem transakcji Zawiadamiający posiadał 2.054.000 akcji Emitenta (1.164.669 akcji imiennych i 889.331 akcji na okaziciela), stanowiących 6,20% w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 5.548.007 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co dawało 9,96% w ogólnej liczbie głosów.

Zawiadamiający wskazał, że nie występują inne podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje Spółki, oraz że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.

W załączeniu pełna treść zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji. 

Załączniki: 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.