Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA

Nr 9/2020
Data i godzina: 2020/01/21, 11:52
Kategoria: Kupno/sprzedaż akcji

Zarząd Apator S.A. (dalej: "Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander S.A. z siedzibą w Warszawie („Fundusz”) zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Fundusz powiadomił Spółkę, że:

  • w dniu 14 stycznia 2020 roku dokonał transakcji nabycia 500 tys. akcji Spółki,
  • przed rozliczeniem transakcji, tj. na dzień 15 stycznia 2020 roku Fundusz posiadał 2.594.295 akcji Spółki, co stanowiło 7,89% udziału w kapitale zakładowym oraz 2.594.295 głosów z posiadanych akcji, stanowiących 4,73% ogólnej liczby głosów,
  • po zawarciu i rozliczeniu transakcji, tj. na dzień  16 stycznia 2020 roku Fundusz posiadał 3.094.295 akcji Spółki, co stanowiło 9,42% udziału w kapitale zakładowym oraz 3.094.295 głosów z posiadanych akcji, stanowiących 5,64% ogólnej liczby głosów,
  • nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki,
  • nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy,
  • nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust.1 pkt 1) i 2) Ustawy.

Podstawa Prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.