Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawiadomienie o zmianie udziałów w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki Apator SA

Nr 1/2023
Data i godzina: 2023/01/10, 14:26
Kategoria: Kupno/sprzedaż akcji

Zarząd Apator SA informuje o otrzymaniu zawiadomienia, zgodnie z którym Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. zarządzające Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym "Allianz OFE" oraz Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym "Allianz DFE", w wyniku połączenia ze spółką Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna, zarządzające Drugim Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny "Drugi Allianz OFE", osiągnęło powyżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

W wyniku połączenia łącznie stan na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się do 4 545 864 akcji, stanowiących 13,92% udziału w kapitale zakładowym spółki, co daje prawo do wykonywania 4 545 864 głosów z akcji stanowiących 8,32% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna                                                                                                         

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

file icon pdf
Zawiadomienie PTE Allianz Polska SA
(pdf) 291.94KB

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.