Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawiązanie rezerw, szacowany poziom wyniku za 2017 r.

Nr 16/2018
Data i godzina: 2018/04/17, 13:15
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA informuje, że w toku prac nad skonsolidowanym raportem rocznym, podjął decyzję o zawiązaniu rezerw w ciężar wyniku za 2017 r. w łącznej wysokości 12,6 mln zł.

Rezerwy związane są z negocjacjami dotyczącymi zawarcia ugody sądowej z Tauron Dystrybucja SA (w tym kary umownej za zwłokę) oraz naprawami gwarancyjnymi. 

W związku z powyższym szacunkowy skonsolidowany wynik netto Grupy Apator za 2017 wykazany w rocznym zaudytowanym sprawozdaniu wyniesie
43,8 mln zł.

O wezwaniu do zapłaty kary umownej Zarząd Apator SA informował raportem bieżącym nr 38/2017. Proces negocjacji ugody jest zaawansowany, a o jej zawarciu Zarząd poinformuje osobnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.