Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Apator SA

Nr 34/2020
Data i godzina: 2020/06/09, 14:09
Kategoria: Walne Zgromadzenie

Zarząd Apator SA („Spółka”) informuje, że w dniu 9 czerwca 2020 r. Spółka otrzymała zgłoszenie kandydatury Pana Jacka Pakuły na Członka Rady Nadzorczej. Zgłoszenie zostało dokonane przez akcjonariusza Spółki – Pana Zbigniewa Jaworskiego.

Kandydatura została złożona do rozpatrzenia w ramach punktu 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 2 lipca 2020 roku, dotyczącego wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

Do zgłoszenia dołączono życiorys kandydata oraz jego zgodę na kandydowanie wraz z oświadczeniem.

Powyższe dokumenty stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna raportu: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki: 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.