Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Apator SA

Nr 35/2020
Data i godzina: 2020/06/10, 15:10
Kategoria: Prognoza wyników finansowych

Zarząd Apator SA („Spółka”) informuje, że w dniu 10 czerwca 2020 r. Spółka otrzymała zgłoszenie kandydatury Pana Marcina Murawskiego na Członka Rady Nadzorczej. Zgłoszenie zostało dokonane przez akcjonariusza Spółki – Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander SA.

Kandydatura została złożona do rozpatrzenia w ramach punktu 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 2 lipca 2020 roku, dotyczącego wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

Do zgłoszenia dołączono życiorys oraz oświadczenie kandydata.

Powyższe dokumenty stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Zarząd wskazuje, że Pan Marcin Murawski pełni obecnie funkcje w Apator SA będąc niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącym Komitetu Audytu.

Podstawa prawna raportu: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki: 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.