Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zgłoszenie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Apator SA

Nr 36/2020
Data i godzina: 2020/07/01, 14:58
Kategoria: Walne Zgromadzenie

Zarząd Apator SA („Spółka”) informuje, że w dniu 1 lipca 2020 r. Spółka otrzymała zgłoszenie następujących sześciu kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Apator SA:

1)     Janusz Niedźwiecki

2)     Mariusz Lewicki

3)     Janusz Marzygliński

4)     Danuta Guzowska

5)     Kazimierz Piotrowski

6)     Tadeusz Sosgórnik

Zgłoszenie zostało dokonane przez akcjonariusza Spółki – osobę fizyczną, która nie zgodziła się na publikację jej danych osobowych.

Kandydatury zostały zgłoszone do rozpatrzenia w ramach punktu 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 2 lipca 2020 roku, dotyczącego wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

Do zgłoszenia dołączono życiorysy oraz zgody i oświadczenia kandydatów. Powyższe dokumenty stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna raportu: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki: 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.