Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zgoda na zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

Nr 43/2020
Data i godzina: 2020/07/23, 17:12
Kategoria: Zawarte umowy

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 60/2019, 12/2020 oraz 26/2020 dotyczących procesu sprzedaży nieruchomości spółki zależnej Apator Powogaz SA  („Spółka”) Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, że  wobec uzgodnienia przez strony negocjacji warunków potencjalnej transakcji, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło w dniu 23 lipca 2020 roku uchwałę wyrażającą zgodę na zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości („Umowa przedwstępna”) z podmiotem z branży deweloperskiej („Kupujący”).

O zawarciu Umowy przedwstępnej Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Przedmiotem umowy jest nieruchomość gruntowa położona w  centrum Poznania, przy ulicy Klemensa Janickiego 23/25 o łącznym obszarze 3,3 ha, na której posadowiona jest siedziba Apator Powogaz SA.

Strony wynegocjowały następujące warunki Umowy przedwstępnej:

cena sprzedaży na poziomie 63,5 mln zł netto,

zawarcie umowy przenoszącej własność nastąpi po spełnieniu się warunków zastrzeżonych w Umowie przedwstępnej, jednakże nie później niż do dnia 20 grudnia 2020 roku,

z dniem zawarcia umowy przenoszącej własność Kupujący odda Spółce w najem nieruchomość na cele prowadzenia dotychczasowej działalności do dnia 28.02.2022 r. z możliwością przedłużenia okresu najmu,

wydanie nieruchomości nastąpi w dniu zakończenia umowy najmu, o której mowa powyżej.

Cena płatna będzie w następujących transzach:

a)    9 mln zł netto – do 10 dni od zawarcia umowy przedwstępnej tytułem zadatku,

b)    21 mln zł netto oraz 100% podatku VAT, obliczonego od ceny nieruchomości w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości,

c)    12 mln zł netto w terminie 5 dni roboczych od dnia uzyskania przez Kupującego ostatecznego pozwolenia na budowę pierwszego etapu inwestycji planowanej na nieruchomości, jednakże nie później niż do dnia 31 maja 2021 roku,

d)    21,5 mln zł w dniu zakończenia umowy najmu i wydania nieruchomości Kupującemu.

Zarząd Apator SA informuje, że szacowany wpływ transakcji na wynik netto Grupy Kapitałowej wyniesie 27 mln zł.

Jednocześnie Emitent informuje, że Apator Powogaz SA poszukiwać będzie gruntu pod budowę nowego nowoczesnego wysoko zautomatyzowanego zakładu produkcyjnego, w którym zdecydowanie zwiększone zostaną zdolności produkcyjne.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.