Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Złożenie rezygnacji przez pana Tomasza Habrykę z pełnienia funkcji Członka Zarządu

Nr 13/2015
Data i godzina: 2015/03/31, 00:00
Kategoria: Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2015, Zarząd Apator SA informuje, że pan Tomasz Habryka w dniu 30 marca 2015 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Apator SA z dniem 31 marca 2015 r.

Rezygnacja wynika z powołania pana Tomasza Habryki na Prezesa Zarządu spółki Apator Elkomtech SA z siedzibą w Łodzi (w 100% zależnej od Apator SA) od dnia 1 lutego 2015 r.

W związku z powyższym od dnia 1 kwietnia 2015 r. Zarząd Apator SA działać będzie w następującym 3-osobowym składzie:

  • Andrzej Szostak – Prezes Zarządu
  • Jerzy Kuś – Członek Zarządu
  • Piotr Nowak – Członek Zarządu

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.