Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zmiana deklaracji w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2011

Nr 18/2012
Data i godzina: 2012/05/10, 00:00
Kategoria: Dywidenda

Zarząd Apator SA informuje, że w związku z planowanym umorzeniem 2.000.000 akcji, kwotę dywidendy, która przypadałaby na te akcje, deklaruje przeznaczyć na dywidendę na pozostałe akcje. W związku z powyższym, deklarowana raportem bieżącym nr 43/2011 z dnia 27 października 2011 roku wysokość dywidendy ulega podwyższeniu do kwoty 0,75 zł brutto na akcję. Łącznie spółka zamierza przeznaczyć 24.830.271 zł na wypłatę dywidendy.

Ostateczną decyzję podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które jest planowane na 18 czerwca 2012 roku.

Podstawa prawna: par 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.