Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zmiana prokurenta spółki Apator SA

Nr 43/2012
Data i godzina: 2012/08/20, 00:00
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA informuje, że w związku z odejściem na emeryturę dotychczasowego Dyrektora ds. Produkcji - Pana Zbigniewa Baranowskiego, w dniu 20 sierpnia 2012 r., Zarząd Apator SA odwołał udzieloną jemu prokurę samoistną i powołał na prokurenta spółki Pana Krzysztofa Malca.

Prokura ustanowiona dla Pana Krzysztofa Malca - Dyrektora ds. Produkcji Apator SA ma charakter samoistny - dla skutecznego reprezentowania spółki (składanie oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i składanie podpisów samodzielnie).

Pan Krzysztof Malec jest absolwentem Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy na Wydziale Mechanicznym o specjalności technologia maszyn. Ponadto Pan Krzysztof Malec uzyskał tytuł magistra finansów i rachunkowości na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.

W 1982 r. Pan Krzysztof Malec zatrudniony był w PKP, następnie do lipca 1990 r. na stanowisku technologa w Ośrodku Badawczo - Rozwojowym Urządzeń Sterowania Napędów w Toruniu. Od początku sierpnia 1990 r. pracował jako technolog w przedsiębiorstwie państwowym PZAE Apator, a od 1993 r. w przekształconej z tego przedsiębiorstwa spółce Apator SA. Od 2000 r. Pan Krzysztof Malec zajmował w Apator SA kolejno następujące stanowiska: starszego specjalisty ds. produkcji, kierownika Wydziału Montażu, kierownika Działu Technologicznego i obecnie Dyrektora ds. Produkcji.

Od 2010 roku Pan Krzysztof Malec pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółce Apator Metrix SA.

  • Ponadto Pan Krzysztof Malec pełnił również następujące funkcje:
  • Pełnomocnika Dyrektora Generalnego Apator SA ds. realizacji umowy kooperacyjnej z firmą RUG (w latach 2001 - 2002),
  • Pełnomocnika Dyrektora Generalnego Apator SA ds. wdrożenia Lean Manufacturing (2005 r.),
  • Pełnomocnika Dyrektora Generalnego Apator SA ds. budowy nowoczesnego centrum produkcyjno - rozwojowego Apator SA (maj 2011 r. - grudzień 2012 r.),
  • Dyrektora Restrukturyzacji i Produkcji w FAP Pafal SA w Świdnicy (2005 - 2006),
  • Dyrektora Restrukturyzacji i Produkcji w Apator Powogaz SA w Poznaniu (2008 - 2009).

Pan Krzysztof Malec nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Krzysztof Malec nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ustęp 1 pkt 21 i 22 oraz § 27 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.