Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zmiana Statutu Apator SA oraz jednolita treść tego Statutu

Nr 22/2017
Data i godzina: 2017/06/12, 20:05
Kategoria: Walne Zgromadzenie

Zarząd Apator SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 czerwca 2017 roku podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu Apator S.A.

Wyliczenie dotychczas obowiązujących postanowień Statutu oraz dokonanych zmian stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Ponadto Zarząd Apator SA dołącza treść jednolitego tekstu Statutu Apator SA podjętego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 17/VI/2017.

Statut ten wejdzie w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki: 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.