Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zmiana terminów publikacji raportów okresowych

Nr 9/2017
Data i godzina: 2017/03/15, 14:30
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator S.A. informuje o zmianie terminu publikacji:
- jednostkowego i skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 r. z dnia 15 września 2017 r. na 31 sierpnia 2017 r.
- skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r. z dnia 27 listopada 2017 r. na 16 listopada 2017 r.

Terminy publikacji pozostałych raportów nie uległy zmianie:
1. Skonsolidowane raporty kwartalne:
- za I kwartał 2017 roku - 15 maja 2017 roku (poniedziałek),
- za III kwartał 2017 roku - 16 listopada 2017 roku (czwartek).

2. Raporty półroczne za I półrocze 2017 roku:
- jednostkowy raport półroczny – 31 sierpnia 2017 roku (czwartek),
- skonsolidowany raport półroczny – 31 sierpnia 2017 roku (czwartek).

3. Raporty roczne za 2016 rok:
- jednostkowy raport roczny - 28 kwietnia 2017 roku (piątek),
- skonsolidowany raport roczny - 28 kwietnia 2017 roku (piątek).

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.