Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zmiana terminu przekazania raportów rocznych za 2018 rok

Nr 19/2019
Data i godzina: 2019/04/08, 15:18
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA  niniejszym informuje, że zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2018 rok („Raporty”). Raporty miały zostać przekazane do publicznej wiadomości w dniu 24 kwietnia 2019 roku.

Nowa data publikacji została ustalona na dzień 29 kwietnia 2019 roku.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.