Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za 3. kwartał 2023 roku.

Nr 21/2023
Data i godzina: 2023/09/25, 13:34
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA  informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu okresowego za 3. kwartał 2023 roku, którego publikacja miała nastąpić w dniu 16 listopada 2023 roku.

Skonsolidowany raport okresowy za 3.kwartał 2023 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 15 listopada 2023 roku.

Podstawa prawna:  §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.